ALGEMEEN
Heel veel verenigingen en vrijwilligersorganisaties kampen met financiële problemen. Ze kunnen de normale verenigingsactiviteiten nauwelijks bekostigen en komen aan nieuwe initiatieven niet toe.

Eén en ander was in april 2000 aanleiding tot oprichting van de stichting SteunJeClub.nl.

DE STATUTAIRE DOELSTELLING VAN DE STICHTING STEUNJECLUB.NL
Art. 2.1
Het (doen) genereren van (financiële) middelen ten bate van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Art. 2.2
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) organiseren van de jaarlijkse SteunJeClubDag, een nader te bepalen vaste dag in het jaar waarop leden en sympathisanten van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd om de (geld)waarde van een verlofdag beschikbaar te stellen aan een vereniging of vrijwilligersorganisatie naar eigen keuze.
De stichting streeft er naar de wettelijke basis te realiseren voor een gunstige fiscale uitvoering van het vorenstaande

HET BESTUUR
In het bestuur van de stichting nemen vertegenwoordigers zitting namens onder meer NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), NOC*NSF en de Grote Clubactie.

SYMPATHISANTEN

• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• De FNV
• Het VSB fonds
• Koninklijke vereniging MKB-Nederland
• De stichting Samenleving & Bedrijf
• Het Instituut Sponsoring en Fondsenwerving
• CiviQ, instituut vrijwillige inzet
• Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI)
• Diverse bedrijven
• Vele (sport)verenigingen
• Diverse bekende Nederlanders en (voormalig) topsporters

Opvattingen sympathisanten.

WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door initiatiefnemer Geert Jan Bittink van het communicatie en sponsoradviesbureau
Bittink.nl & Partners.

Wat vind jij van SteunJeClub?
Ben je ook van mening dat de overheid de jaarlijkse actie zou moeten stimuleren?

Jouw mening telt!, is voor ons zelfs heel belangrijk… laat van je horen en
...zegt het voort!
klik hier