DE AANLEIDING TOT HET INITIATIEF
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD: HELP JE CLUB.
Nederland telt maar liefst drie miljoen vrijwilligers. Mensen die zich vol overgave inzetten voor het verenigingsleven, het welzijnswerk, natuurbehoud of anderszins. Op jaarbasis zo’n 500 miljoen uren.
Fantastisch, maar toch….de vraag naar vrijwilligers neemt toe. En dat niet alleen !!!

EXTRA GELD NODIG : STEUN JE CLUB.

We weten ook dat veel vrijwilligersorganisaties financiële zorgen kennen. Bovendien hebben ze ook geld nodig om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

EN DAAROM WILLEN WE EEN JAARLIJKSE ACTIE.
Een actie waaraan iedereen kan meedoen….. Een actie die in substantiële zin en structureel bijdraagt tot versterking van het vrijwilligerswerk/verenigingsleven.

STEUNJECLUB.NL
Nieuwe Uniformen nodig… maar hoe kom je aan het geld ?
Uitbreiding van het Jeugdhome…maar wie zal dat betalen ?
Een sportspeelplaats realiseren in de wijk…. maar hoe te financieren ?
Een verenigingsmanager aanstellen…waar doen we het van ?
De organisatie van een jeugdkamp… weer dat geld !
Vrijwilligers op cursus….en de pecunia dan?

VOORBEELD
We gaan uit van een gemiddeld dagloon (plus minus 100 Euro)
De overheid werkt mee: bruto = netto
De werkgevers werken mee: geen ingewikkelde administratieve handelingen
Een omnivereniging telt 500 leden
Stelt zich te doen het jeugdhome te renoveren en uit te breiden
Kosten: 25.000 Euro.
De opbrengst van de actie: het aantal deelnemers * 100 Euro
Wanneer 250 leden meedoen is het benodigde bedrag binnen
Er wordt ineens heel veel mogelijk

HELPJECLUB.NL
Het clubgebouw schilderen… maar wie helpt ons daarbij ?
Collectanten gevraagd…waar vind ik ze ?
Financieel verslag moet opgesteld worden… maar wie kan dat ?
Met de jeugd op kamp… wie brengt er ons naar toe ?
Grote schoonmaak in natuurgebied…wie doet mee ?
De organisatie van een (fundraising) evenement…..daar komt wat bij kijken !

Wat vind jij van SteunJeClub?
Ben je ook van mening dat de overheid de jaarlijkse actie zou moeten stimuleren?

Jouw mening telt!, is voor ons zelfs heel belangrijk… laat van je horen en
...zegt het voort!
klik hier

Help je club of
Steun je club

Natuurlijk bepaal je zelf welke vereniging je als vrijwilliger (extra) wilt helpen of financieel wilt steunen.

Je maakt je keuze voor een sportvereniging of een muziekvereniging, voor de plaatselijke folkloregroep of het jaarlijks wielerevenement in je dorp, voor Greenpeace of het Rode Kruis, voor de Nierstichting of Jantje Beton… en ga zo maar door !

Je bent niet verplicht om mee te doen. Maar je zult toch met ons eens zijn dat het verenigingsleven en vrijwilligerswerk van grote betekenis is, ook voor jou.

Daarom doen we een dringend beroep op je…..
Help je club of Steun je club